1. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie.
Poniżej poinformujemy Państwa o zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych
osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się
wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
1.2 Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu
RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – jest

SECRET GAME BOX ILONA GĘBCZYK
Adres: Mechowiec 51, 36-122 Dzikowiec
e-mail: kontakt@secretgamebox.pl
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) pod numerem NIP : 8133890095, REGON : 523904060

2. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

2.1 Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki
KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji
zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może
być niemożliwe.
2.2 Dane osobowe, podane podczas rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane:
a) W celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter).
b) w celu realizacji złożonego zamówienia.
2.3 Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień
Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
2.4 KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich
sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich
danych osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby – to zgoda
może być odwołana w każdym momencie, jeżeli podstawą prawną jest niezbędność
przetwarzania danych do wykonania umowy – usunięcie danych może być niemożliwe – jeżeli
przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe), jeżeli
podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to KLIENT posiada
prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych.
2.5 Dla realizacji w/w żądań proszę wysłać zgłoszenie (na podany adres e-mail) z określeniem
żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do
odwołania udzielonej zgody w każdym momencie.

2.6 ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach
wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował
wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
2.7 Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania,
zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz
zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w
REGULAMINIE .
2.8 Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie
niezbędnym do zrealizowania umowy na zasadach opisanych w REGULAMINIE. W
szczególności w celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz
przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub
wybranej firmie kurierskiej.
2.9 Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów
lub prawnych obowiązków Administratora.
2.10 Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie
następujących danych osobowych KLIENTA:
a) nazwisko i imię;
b) adres do wysyłki produktów;
c) adres e-mail;
d) numer telefonu kontaktowego;

2.11 Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy
lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
2.12 Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych
osobowych przez ADMINISTRATORA.

3. Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych
przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne – wraz z późniejszymi zmianami.
Informacja ogólna o cookies
Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i
uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane
na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej
komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.

Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu
Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących
komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego
urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki) zezwalające na stosowanie cookies
to w myśl art.173 ust.2 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie
przeglądanej stronie i podstronach.
II. Cele stosowania cookies
Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia
poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie
zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy,
zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie
przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie
internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do
zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest
niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z
serwerów stron, do których się odwołują, np. serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich
stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość
(klucz).
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie
przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza
możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża
zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z
niektórych treści i usług udostępnianych w naszym serwisie.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania
komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić
prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze
swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich
powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
ADMINITRATOR może wykorzystać "cookies" w następujących mi.in. w następujących celach na
odwiedzanej przez Państwa stronie:
– konfiguracji serwisu,
– zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
– zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
– zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
– zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
– uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
– świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu
reklam usług i produktów firm trzecich;
– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.